MY CREATIONS
माझ्या कविता My Videos My Graphics Work
०१)रान_पाती ०२)गुलाब_दान०३)प्रेम_दान, ०४)आकाशगंगा०५)जीवन_मार्ग, ०६)एकाकी ०७)मत्स्यरापण, ०८)खास_काय०९)सुख_शोध१०)सोनेरी_खग११)जीवन, १२)फुशारकी१३)लेणी, १४)गुरू, १५)खंत, १६)कोडे, १७)कबुली_जबाब, १८)आव्हाण, १९)राग, २०)मालवणी_मराठी, २१)पाठबळ_श्रमिकांचे, २२)परी, २३)अंत, २४)गार्‍हाणे, २५)साकडे, २६)बेट, २७)बुवा, २८)जीवन_गती, २९)सेवा, ३०)व्याकुळ, ३१)पाऊस, ३२)पाहतोय मी, ३३)आरसा, ३४)आतूर_मन, ३५)अनपेक्षीत, ३६)संधी, ३७)नवचैतन्य, ३८)मंथन, ३९)भिकारचळ, ४०)मुंबयचो_झिलगो, ४१)बेडूक, ४२)तुला, ४३)कोकणातला रतान, ४४)डोळस_अंधांस, ४५)व्यवहारी हिशेब, ४६)पळागणीक, ४७)शेती_करा, ४८)विहीर_खोदा, ४९)तुझी_महती, ५०)शुन्य, ५१)एक, ५२)बाळ, ५३)धुके, ५४)वर्षानंद, ५५)शिवप्रेमी, ५६)वृक्ष_वेल_आणि_सोयरे, ५७)इतिहास, ५८)आरती शिवरायांची, ५९)सारच टाकावू नसतं, ६०)एक_दिवस, ६१)सागर_सावली,  ६२)मी,  ६३)भरारी स्वर्गाची,